Till toppen av sidan
Nav

Energispar

För varje krona det kostar att driva luftvärmepumpen, kan du få över fem kronor tillbaka i värmeenergi.

energispar_1

 

En luftvärmepump innebär en stor energibesparing. Man investerar i något som kommer att återbetala sig ganska fort, i och med att de rullande utgifterna sjunker, men även för att energibesparingen är positiv ur miljösynpunkt.

Generellt beräknas att luftluftvärmepumpen kan ge en besparing på 30 till 50 procent, beroende på hur öppen planlösningen är.

Innan du köper en luftluftvärmepump är det viktigt att du ser till att husets befintliga värmesystem fungerar bra. På så sätt blir besparingen högre eftersom värmen kan tas tillvara på. Det befintliga värmesystemet används först när värmepumpen inte levererar en bra inomhustemperatur.

Nedan visas den besparing Mitsubishi FH25 uppvisade i Energimyndighetens test, för större och mindre hus i Malmö, Borås och Luleå. Uppvärmningsbehovet skiljer mellan de olika klimatzonerna. Exempelvis uppvärmningsbehovet för det stora huset i Malmö 16 600 kWh/år, medan uppvärmningsbehovet för det stora huset i Luleå är 28 000 kWh/år.

Mindre hus – Större hus

Malmö 6800 kWh/år – 11400 kWh/år

Borås 7700 kWh/år – 12700 kWh/år

Luleå 9000 kWh/år – 14900 kWh/år

Detta innebär en större besparing i kilowattimmar i norr, men en större procentuell besparing i söder. Hur stor besparing man gör beror också på om man är bra på att ta hand om sin värmepump eller inte.

 

Vid Energimyndighetens tester av luft-luftvärmepumpar tittar man på tre olika klimatzoner i Sverige för två hus på tre orter, från Malmö i söder till Luleå i norr. Jämför bara de siffror för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Ort / Medeltemperatur:

Malmö + 8,2ºC

Borås + 6,1ºC

Luleå + 1,3ºC

 

Se på värmepumpens årsvärmefaktor:

Mindre hus – Större hus

Malmö 3,9 – 3,2

Borås 3,3 – 2,7

Luleå 2,4 – 2,0

Installera man en lite starkare pump kan luftvärmepumpen arbeta något lugnare och får då en bättre effektfaktor. En större besparing om man har en värmepump med högre effekt än vad husets storlek anger.

 

Här kan du titta på Energimyndighetens testresultat för Mitsubishi FH25 och FH35

» Mitsubishi FH25 – TestresultatProdukten
» Mitsubishi FH35 – TestresultatProdukten

Energimyndighetens testresultat för 17 luftluftvärmepumpar. Resultaten visar att värmepumparna är effektiva och att det går att minska bullret. För att läsa hela testet på Energimyndighetens hemsida!

e-klok presenterar: Mitsubishi Electric luftvärmepumpar

Kontakta oss gärna